Specijalna ponuda MAJORKA

SPECIJALNA PONUDA MAJORKA

Specijalna ponuda Majorka

PAKET ARANŽMAN : AVION ( DIREKTAN ČARTER LET ) + TRANSFER + SMEŠTAJ

Termin 01.07.-12.07.2016.

Specijalna ponuda Majorka

AMIC CAN PASTILIA 2* ND 389 €
AMIC CAN PASTILIA 2* PP 459 €
AMIC MIRAFLORES 3* PP 499 €
FERGUS TOBAGO 3* PP 699 €
FERGUS TOBAGO 3* ALL 799 €

Legenda: ND – noćenje sa doručkom, PP – polupansion, ALL – all inclusive (sve uključeno po hotelskim pravilima)
1/2 – dvokrevetna soba

U UKUPNOJ CENI ARANŽMANA ISKAZANOJ U TABELI SU SADRŽANI ADMINISTRATIVNI TROŠKOVI, TROŠKOVI REZERVACIJE I TROŠKOVI TRANSFERA.

OGRANIČEN BROJ SOBA – VAŽI ISKLJUČIVO ZA REZERVACIJE OD 11.05.2016.

USLOVI PLAĆANJA:
Plaćanje je isključivo u dinarskoj protivvrednosti po prodajnom kursu poslovne banke BANKE INTESA za efektivu, na dan uplate.

NAČIN PLAĆANJA: (Osim za hotele koji su navedeni u dodatku NAČIN PLAĆANJA FIRST MINUTE PROGRAMA, na koje se odnose isključivo uslovi iz tog dodatka) Celokupan iznos aranžmana do 6 mesečnih rata za korisnike VISA, AMERICAN EXPRESS i MASTER kreditne kartice INTESA BANKE ili 150 € po osobi prilikom rezervacije, a preostali iznos do pune cene aranžmana gotovinski, platnim karticama najkasnije 21 dan pre početka aranžmana ili u 7 jednakih mesečnih rata – čekovima građana (deponuju se prilikom rezervacije) bez kamate, ili kompletan iznos kreditima kod poslovnih banaka, a na osnovu profakture koja mora biti realizovana u roku od 7 dana od dana izdavanja, a najkasnije 21 dan pre početka aranžmana. U slučaju značajnih poremećaja na monetarnom tržištu, cena aražmana podleže promeni.

Program putovanja:
1.dan: Beograd – Palma de Mallorca. Sastanak putnika na aerodromu «Nikola Tesla» kod šaltera Argus Tours-a (broj 713), dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predvidjeno poletanje za Palmu letom JU 6630 oko 15.00 h. Posluženje u avionu. Predvidjeno sletanje na aerodrom na Palmi (po lokalnom vremenu) predvidjeno oko 17.40 h. Transfer do izabranog hotela. Smeštaj u hotel. Noćenje. 2.-10./11. dan: Palma de Mallorca -Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. 11/12. dan – putovanje Palma de Mallorca – Beograd. Doručak. Napuštanje hotela u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika i prema hotelskim pravilima. Transfer do aerodroma. Čarter let za Beograd. Predvidjeno poletanje za Beograd letom JU 6631 je oko 18.30 h. Let za Beograd. Posluženje u avionu. Sletanje u Beograd je predvidjeno oko 20.55 h. Kraj programa.Satnice poletanja aviona su vazece u momentu objavljivanja programa sa mogucnošću promene vremena poletanja na šta organizator putovanja ne može imati uticaj.

ARANŽMAN OBUHVATA:
Avio prevoz – čarter let, avionom B737, na relaciji Beograd – Palma de Mallorca – Beograd, grupne autobuske transfere: aerodrom – hotel – aerodrom, smeštaj u standardnim dvokrevetnim ili dvokrevetnim sobama sa pomoćnim ležajem, boravak od 10 noći za termin 11.06. u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge, usluge predstavnika agencije ili inopartnera, za vreme boravka na destinaciji i troškove organizacije putovanja.

ARANŽMAN NE OBUHVATA:
Avio takse na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 31.28€ (15.3 € taksa aerodroma Nikola Tesla, 15 € taksa aerodroma u Palma de Mallorca-i i RF 0.98 € naknada za unapredjenje vazdušnog saobraćaja republike Srbije) i YQ taksu za gorivo koja na dan objavljivanja programa iznosi 10 € (avio kompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva), tako da ukupan iznos za avio i ostale takse iznosi 41.28€. Deca od 0-2 godine plaćaju samo taksu aerodroma u Palma de Mallorca-i u iznosu od 15 €, a NE plaćaju YQ taxu za gorivo – koje se plaćaju u agenciji uz aranžman, najkasnije 10 dana pred put (plaćaju se u dinarskoj protivvrednosti – takse su podložne promenama i ne mogu se platiti u ratama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta u odnosu na ugovorenu), medjunarodno putno osiguranje, troškove fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor, zaključen sa organizatorom izleta – inostranom agencijom, obaveznu turističku taksu ; 1,10 € po danu po osobi u hotelima studijima i apartmanima sa 1*, 2* i 3*; 1,65 € po danu i po osobi u hotelima, studijima i apartmanima sa 3* superior i 4* ; 2,20 € po danu po osobi u hotelima studijima i apartmanima sa 4* superior i 5* ; i plaća se direktno na recepciji hotela,(ne placaju osobe od 0 – 15,99 godina , individualne troškove, ekstra hotelske troškove.

* Strogo je zabranjeno unošenje i iznošenje hrane i pića u i iz hotelskih objekata.
* U sobe se po pravilu ulazi prvog dana boravka posle 15.00 časova i napuštaju se do 10.00 časova poslednjeg dana boravka. Svako korišćenje sobe i usluga u hotelu poslednjeg dana aranžmana nakon 10.00h iziskuje dodatna plaćanja direktno na recepciji hotela.
* Organizator putovanja nije ovlašćen i ne ceni valjanost putnih i drugih isprava.
* Putnici koji nisu državljani Srbije u obavezi su da se sami upoznaju sa viznim režimom zemlje u koju putuju.
* Navedeno vreme poletanja i sletanja je informativnog karaktera, a zavisi od raspoloživosti i dozvola avio flote, i biće tačno poznato 24 sata pred put.
* Obaveštenje o lokalnom predstavniku ili lokalnoj agenciji, od koje po potrebi može da zatraži pomoć, broju telefona za hitne slučajeve i drugi podaci, biće dostavljeni putnicima u skladu sa zakonom najkasnije pre otpočinjanja turističkog putovanja.
* Izvršilac usluga i pomoći turistima na mestu odredišta je inopartner NT INCOMING, Gremi Cirugians 48, Poligono Son Rossinzal, Palma de Mallorca.
* Oznaka kategorije hotela u programu je zvanično utvrđena i važeća na dan zaključenja ugovora izmedju organizatora putovanja i ino partnera, te eventualne naknadne promene koje organizatoru putovanja nisu poznate, ne mogu biti relevantne.
* Vreme rada klima uređaja, razlikuje se u zavisnosti od hotela i ne podrazumeva 24 sata neprekidnog trajanja. Cena hotela pretežno zavisi od kvaliteta i lokacije.
* Postoji mogućnost da neki od sadržaja hotela trenutno nije u funkciji usled objektivnih okolnosti, na šta organizator ne može imati uticaja. Pomoćni ležajevi u gotovo svim hotelima u Španiji, su metalno-žičane kontsrukcije rasklopivog tipa (u skladu sa lokalnom kategorizacijom za isto)manjih dimenzija, što može bitno pogoršati uslove smeštaja.
* U hotelima koji uslugu ishrane pružaju po principu švedskog stola – samoposluživanje, hotelsko pravilo je da se usled nedovoljnog broja gostiju, u nekim periodima, servira meni umesto švedskog stola, što ne utiče na kvalitet pružene usluge, pa molimo da ovu mogućnost imate u vidu.
* U slučaju promena cena goriva i cena dobijenih od strane hotelijera, u odnosu na dan izlaska programa – cena aranžmana je podložna promeni i pre isteka datuma važenja cenovnika.
* Sve vrste usluga, specifičnog obima, kvaliteta, karakteristika i namene koje nisu predviđene programom putovanja, a za koje je putnik zainteresovan, putnik je u obavezi posebno pismeno ugovoriti sa organizatorom, pre putovanja, ukoliko je organizator u mogućnosti da obezbedi realizaciju posebnih usluga. Ukoliko između putnika i organizatora nisu posebno pismeno ugovorene usluge drugačijeg obima, kvaliteta, karakteristika i namene, iste ne mogu biti opravdano očekivane i zahtevane.
* Samo opisi usluga sadržani u programima putovanja su merodavni, a ne i opis usluga u katalozima – publikcijama ili na web sajtovima neposrednih pružaoca usluga, kao npr. hotela i dr. Koji nisu obuhvaćeni datim programom.
* Promena datuma putovanja, kao i promena hotela, smatra se otkazom putovanja i podleže troškovima otkaza, prema tački 11 Opštih uslova putovanja agencije Argus Tours. U slučaju promene broja korisnika ili imena korisnika u okviru ugovorene smeštajne jedinice (odustanka, dodavanja ili zamene nekog od putnika sa ugovora), obavezna je korekcija postojećeg ugovora i shodno tome i cene aranžmana po trenutno važećem cenovniku.
* Kod transfera aerodrom-hotel- aerodrom,autobus po dolasku, kao i u odlasku staje što je moguće bliže smeštajnom objektu. Obaveza organizatora nije prenos prtljaga od autobusa do smeštajnog objekta.

Putno osiguranje se preporučuje za ulazak na teritoriju zemalja EU, te putnici sami snose odgovornost da u slučaju  neobezbedjenog putnog osiguranja ili na osnovu slobodne procene graničnih vlasti, budu sprečeni da uđu na teritoriju istih.

OSIGURANJE: Mogućnost pribavljanja međunarodnog putnog osiguranja (grupna polisa) u agenciji u iznosu od 1.344 din sa osiguranom sumom do 25.000 EUR, za sve putnike bez ograničenja starosnih granica, u vidu medicinske asistencije po uslovima Uniqa osiguranja (Milutina Milankovića 134, Beograd) – osnovno osiguravajuće pokriće (obaveštenja i uputstva u vezi sa osiguranjem sadržana su u uslovima Uniqa osiguranja, koji su Vam na raspolaganju već prilikom uplate aranžmana). U slučaju zdravstvene intervencije pozvati broj 011/36 36 955 centra za pomoć Uniqa osiguranja.
Dozvoljena težina prtljaga 23kg po osobi (INF 10 kg i sklopiva kolica do 7 kg), a ručnog prtljaga do 8 kg po osobi. Svaki višak prtljaga se dodatno naplaćuje (prema pravilima i tarifama koje odredjuje avio prevoznik, a na koje organizator putovanja ne može imati uticaja).
Popusti za decu se primenjuju u pratnji dve punoplatežne osobe u istoj sobi. Deca do 2 godine imaju besplatan smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu prilikom transfera i plaćaju 15€, osim u hotelu Palma Bay Club Resort 3*, gde plaćaju iznos iz tabele, imaju smeštaj u zajedničkom ležaju, NEMAJU mesto u avionu i autobusu prilikom transfera. Prvo dete od 2 – 5.99/ 6.99/ 10.99/11.99/12.99 godina (zavisno od hotela), ukoliko u programu nije drugačije odredjeno, u svim hotelima koristi zajednički ležaj.

Dete bilo kog uzrasta koje koristi osnovni ležaj plaća punu cenu aranžmana.

Doplata za jednokrevetnu (1/1) sobu iznosi 50 %-90% (u zavisnosti od hotela) od ukupne cene aranžmana i radi se isključivo na upit. Treća osoba se može smestiti u dvokrevetnu sobu sa pomoćnim ležejem u svim hotelima u kojima je za istu naznačena cena.

Svi tipovi soba gde je cenovnikom predviđen smeštaj za 2 odrasle osobe i 2 dece uzrasta definisanog u tabeli rade se isključivo na upit.

FIRST i LAST MINUTE ponude – Organizator putovanja koristi pravo da putem FIRST ILI LAST MINUTE ponude prodaje svoje slobodne kapacitete po cenama koje su niže ili drugačije od onih u cenovniku koji je važio prilikom rezervacije. Putnici koji su uplatili aranžman po cenama objavljenim u cenovniku u momentu rezervacije, ne ostvaruju pravo za nadoknadu na ime razlike u ceni. NAPOMENA: Prilikom prijavljivanja imena putnika za aranžman obavezno je navesti datum rođenja deteta koji se najavljuje hotelu. Hotel ili vlasnik smeštajnog objekta zadržava pravo da na licu mesta naplati troškove proizašle iz netačno prijavljenih podataka putnika.

Ne postoji mogućnost spajanja smena po ovom programu.

UPOZORENJE: Mole se putnici da vode računa o svojim putnim ispravama, novcu i stvarima kako na polasku, tako i u toku trajanja aranžmana i boravka na destinaciji. Organizator putovanja ne može snositi odgovornost u slučaju bilo kakve incidentne situacije (krađe, tuče…) već je to u isključivoj nadležnosti lokalnih policijskih organa, kojima se u ovom slučaju treba odmah obratiti. U slučaju eventualne štete koju putnik učini u smeštajnoj jedinici ili objektu dužan je istu nadoknaditi lično na licu mesta.

U slučaju da ugovorena rezervacija hotela, usled objektivnih okolnosti, ne bude potvrđena od strane hotelijera u roku od 48h (ne računajući subotu i nedelju) organizator putovanja zadržava pravo da o tome obavesti putnika, koji može odustati od aranžamana ili izvršiti promenu rezervisanog objekta.
U slučaju nedovoljnog broja putnika , po predviđenom minimumu, na jednom od letova u seriji organizator putovanja zadržava pravo da istu seriju letova otkaže.

POŠTOVANI PUTNICI OBAVEŠTAVAMO VAS, DA SHODNO UGOVORENIM OBAVEZAMA PLAĆANJA KOJA SE PRIMENJUJU ZA RANI BOOKING, PRIMLJENA NOVAČANA SREDSTVA NA IME REZERVACIJE U ODREĐENOM PROCENTU, A KAKO JE NAVEDENO U NAČINU PLAĆANJA IZ PROGRAMA PUTOVANJA, PROSLEĐUJU SE INO PARTNERU BEZ ODLAGANJA U PREDVIĐENIM ROKOVIMA.

Molimo sve putnike da nam dostave tačne brojeve mobilnih telefona, kako bismo bili u mogućnosti da Vas o tačnom vremenu leta, odnosno sastanka putnika na šalteru Argus Tours-a broj 713 na aerodromu „Nikola Tesla,“ obavestimo putem SMS-a 24 h pred let. Ukoliko iz bilo kog razloga niste dobili informaciju o tačnom vremenu poletanja aviona iz Beograda, obavezno kontaktirati agenciju 24 h pred put!!
OPISI HOTELA SADRŽANI SU U DODATKU KOJI PRATI OVAJ CENOVNIK, I SASTAVNI SU DEO PROGRAMA PUTOVANJA.
Molimo Vas da se pre zaključenja ugovora o putovanju upoznate sa programom putovanja i Opštim uslovima putovanja agencije Argus Tours,
kao i sa Opštim uslovima medjunarodnog putnog osiguranja-Uniqa osiguranje.
Aranžman je rađen na bazi minimum 144 putnika po avionu, u suprotnom krajnji rok za obaveštavanje o otkazu aranžmana je najkasnije 5 dana pre datuma polaska. Uz ovaj program važe Opšti uslovi putovanja Agencije ARGUS TOURS.

Specijalna ponuda Majorka

Inline
Inline